Kanunlar

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Yönetmelikler

ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR ÇED DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALTYAPI YATIRIMLARI ÇED VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Resmi Gazete Tarihi : 26.05.2017 | Sayısı : 30077
Resmi Gazete Tarihi : 09.02.2016 | Sayısı : 29619
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2014 | Sayısı : 29186
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği  
Resmi Gazete Tarihi : 08.04.2017 | Sayısı : 30032
 
İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Resmi Gazete Tarihi : 21.09.2016 | Sayısı : 29834
Resmi Gazete Tarihi : 12.09.2014 | Sayısı : 29117
Resmi Gazete Tarihi : 10.09.2014 | Sayısı : 29115
 
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 28.12.2011 | Sayısı : 28156
 
ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Resmi Gazete Tarihi : 06.05.2014 | Sayısı : 28992
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2013 | Sayısı : 28828
 
ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2013 | Sayısı : 28867 (Mükerrer)
 
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Resmi Gazete Tarihi : 25.12.2013 | Sayısı : 28862

Tebliğler

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Uluslararası Sözleşmeler

Genelgeler

Usul ve Esaslar

ÇEVRE YETERLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Taslak Yönetmelikler Tebliğler

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı – Görüş Bildirme Formu

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı