Genel anlamda Risk: bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep olacağı etkinin ciddiyeti olarak ele alındığında aşağıdaki bağlantı elde edilir;

Risk = Tehdidin Olma İhtimali (likelihood) * Tehdidin Etkisi (impactformülü nicel risk analizinin temel formülüdür.

ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ

Çevresel anlamda risk; tesisinizden kaynaklanabilecek çevresel boyutlar ile bunların çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve bir değerlendirme yöntemidir. Çevresel Risk bize tesisimizde olabilecek olumsuzlukların önem derecesi ve önlem alma sırası hakkında en doğru yolu göstermesi açısından çok önemlidir.

ÇEVRESEL EYLEM PLANLARI HAZIRLAMA:

Bir kuruluşunÇEVRE ile ilgili stratejilerinin geliştirildiği, öncelik hiyerarşisinin belirtildiği ve kararların alınarak yatırım planının oluşturulduğu planlardır.