Konularında deneyimli personeliyle “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” , ”Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında Firmanıza, gerek yasal zorunluluklar çerçevesinde, gerekse firmanızın çevresel hassasiyeti sonucu oluşan talepleriniz doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. AVRASYA ÇEVRE, Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ”ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda AVRASYA ÇEVRE olarak;

  • Bünyemizdeki Çevre Mühendisleri/Çevre Görevlileri ile saha uygulama hizmeti verilmesi
  • Çevre İzin ve/veya Lisanslarının alınması hizmeti
  • Personel ve yönetici gurubuna çevre eğitimlerinin verilmesi
  • Endüstriyel atık yönetim planının hazırlanması
  • Çevresel Aksiyon Planları ve Risk Analizlerinin Hazırlanması