Çevresel Etki Değerlendirme Raporu

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Ek-1 listesinde yer alan projelere,
“ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere,
Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.
Proje Tanıtım Dosyaları

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’ ne göre Ek-2 listesinde yer alan projeler,
Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme- eleme kriterlerine tabidir.

Devam eden süreçte; hazırlanan proje tanıtım dosyası, proje alanının bağlı bulduğu ilin çevre müdürlüğüne sunularak “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınır. Şayet Çevre İl Müdürlüğü “ÇED Gereklidir” kararını uygun görürse, proje detaylandırılarak ÇED süreci takip edilir.
Bu kapsamda AVRASYA ÇEVRE olarak;

Çevre Mevzuatına göre ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması
Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması
Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının hazırlanması
Sosyal Danışmanlık ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının hazırlanması
Hava Kalitesi modelleme çalışmaları
Biyolojik izleme çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.