Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay almak  ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. AVRASYA ÇEVRE  olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz.


ATIK YÖNETİMİ

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.
Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır.

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

Entegre atık yönetiminin adımlarına bakıldığında

  • Yetkili/Sorumlu Belirlemek
  • Geçici Atık Depolama Sahasının Kurulması
  • Atıkların Tanımlanması
  • Atık Önleme ve Azaltma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması
  • Personel Eğitimi
  • Geri Dönüşüm
  • Geri Kazanım
  • Nihai Bertaraf adımlarından oluşmaktadır.

Avrasya Çevre İş Sağlığı Mühendislik Hizmetleri A.Ş. olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

 

ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ (TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ) İÇİN TIKLAYINIZ…

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ…