Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortam

Entegre atık yönetiminin adımlarına bakıldığında

  • Yetkili/Sorumlu Belirlemek
  • Geçici Atık Depolama Sahasının Kurulması
  • Atıkların Tanımlanması
  • Atık Önleme ve Azaltma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
  • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması
  • Personel Eğitimi
  • Geri Dönüşüm
  • Geri Kazanım
  • Nihai Bertaraf adımlarından oluşmaktadır.

Avrasya Çevre  olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz.