AVRAYA ÇEVRE DANIŞMANLIK; Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre, Çevresel Planlama 
Bize Ulaşın...

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır. Herhangi birRead More...

Çevre Danışmanlığı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileriRead More...

Endüstriyel Atık Yönetimi

Endüstriyel Atık Yönetimi Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortam Entegre atık yönetiminin adımlarına bakıldığında Yetkili/Sorumlu Belirlemek Geçici AtıkRead More...